Lai veicinātu nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeņa paaugstināšanos un mazinātu administratīvo slogu godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 01.05.2015. ir paredzējis neveikt nodokļu kontroles pasākumus tiem komersantiem, ar kuriem ir bijusi atzinīgi vērtējama līdzšinējā sadarbība, kuriem ir ievērojamas iemaksas valsts budžetā un augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna, informē VID.

Izvērtējot 2013.gadā nodokļu maksātāju budžetā veiktās nodokļu iemaksas, VID ir izveidojis juridisko personu - komersantu - sarakstu, kuru veiktās nodokļu iemaksas budžetā iepriekšējā kalendārajā gadā pārsniedza 100 000 EUR (neieskaitot veiktās iemaksas par akcīzes nodokli un izložu un azartspēļu nodokli), kuriem kopumā par gadu nav deklarēts negatīvs pievienotās vērtības nodoklis un kam riska analīzes rezultātā nav konstatēti būtiski nodokļu nenomaksas riski vai arī būtiski riski akcīzes vai muitas jomā.

Tāpat tika ņemts vērā, ka šo komersantu darba ņēmējiem aprēķinātā vidējā darba samaksa nav mazāka par 70% no vidējās darba samaksas valstī un par pēdējiem 2 gadiem iesniegtajos gada pārskatos peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav uzrādīti zaudējumi (pēc nodokļiem).

Līdz šī gada 3.oktobrim 2300 uzņēmumi ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas starpniecību saņems paziņojumu no VID, ka viņiem līdz 01.05.2015. nav paredzēts veikt nodokļu kontroles pasākumus, un pateicību par līdzšinējo sekmīgo sadarbību ar nodokļu administrāciju, augsto nodokļu saistību izpildes līmeni un valsts ekonomiskās attīstības veicināšanu. 

Vienlaikus šajā paziņojumā VID vērš uzmanību, ka arī turpmāk attālināti uzraudzīs attiecīgā uzņēmuma darbību un, ja tomēr tiks konstatēti būtiski nodokļu nenomaksas riski vai nodokļu normatīvo aktu neievērošanas gadījumi, VID sazināsies ar šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks atbilstošus nodokļu administrēšanas pasākumus.

Šobrīd ir plānots, ka nodokļu maksātāju saraksts tiks aktualizēts reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.maijam, ņemot vērā uzņēmumu veiktās nodokļu iemaksas iepriekšējā kalendārajā gadā. Saraksts var tikt koriģēts arī gada laikā, ņemot vērā attālinātās uzraudzības rezultātā konstatētos riskus. 

VID cer, ka minētais jauninājums veicinās nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeņa paaugstināšanos, sekmēs godīgu konkurenci un uzlabos uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā.