Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" nekorekti norādīto, ka nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti pensionāriem ar invaliditāti, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis precizējošu skaidrojumu.

Informācija par invaliditātes statusu savā algas nodokļu grāmatiņā ir jānorāda personai pašai. VID nav tiesīgs personas vietā informāciju par personas invaliditāti (vai jebkādu citu informāciju) norādīt darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA). Turklāt informācija par invaliditātes statusu ir uzskatāma par sensitīviem personas datiem, kurus persona var brīvi izvēlēties savam darba devējam vai VSAA nenorādīt. Tādējādi, aprēķinot vecuma pensiju vai darba algu, nodokļu atvieglojumi par invaliditāti personai netiek piemēroti, tomēr persona var tos atgūt nākamajā gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju.

Šāda kārtība noteikta ar likumu. Lai to mainītu, būtu jāveic grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", noteiktos gadījumos paredzot VID tiesības personas vietā veikt atzīmes algas nodokļu grāmatiņā.

Savukārt, ja persona algas nodokļu grāmatiņā ir izdarījusi atzīmi par invaliditātes statusu un iesniegusi to darba devējam vai VSAA, tai paredzētie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti automātiski, aprēķinot darba algu vai valsts vecuma pensiju.

Algas nodokļa grāmatiņa jau no 01.06.2014. visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, un ierakstus vai izmaiņas tajā var veikt tikai pati persona.