Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" nekorekti norādīto, ka nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti pensionāriem ar invaliditāti, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis precizējošu skaidrojumu.