Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir uzsācis pārbaudes būvniecības objektos, lai pārliecinātos, kā būvniecības uzņēmumiem veicas ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu. Pārbaužu mērķis ir apzināt, vai būvnieki ir izpratuši jaunās prasības, cik veiksmīgi tās tiek pildītas, kā arī veicināt, lai uzņēmēji laikus novērstu iespējamās nepilnības.

Šī gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), kuros būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanai un darba laika reģistrēšanai paredzēts ieviest elektroniskā darba laika uzskaites sistēmu būvniecībā. Saskaņā ar likumā par NN noteikto elektroniskā darba laika uzskaites sistēma jāievieš no 01.10.2017. Jaunā kārtība attiecināma uz 3.grupas jaunbūvēm un būvdarbiem, kuru izmaksas ir virs 1 milj. eiro.

Godīgas konkurences nodrošināšanai būvniecības nozarē svarīgi, lai jauno darba laika uzskaites kārtību korekti ievērotu visi būvniecības uzņēmumi, kuru objekti atbilst likumā par NN definētajiem kritērijiem, norāda VID.