Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kas ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam), atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos (no jūnija līdz augustam) strādā algotu darbu, gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas veic darbu, ir jāievēro vairāki nosacījumi.

Par bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kas strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam), vecākam algas nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu - 175 EUR mēnesī, savukārt bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots minimālais neapliekamais minimums 60 EUR apmērā mēnesī, izņemot, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja.

Savukārt vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19 gadu vecumam) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa

Skolēni, kas vēlas sākt strādāt, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties VID ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Skolēniem, kas strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jānorāda galvenā ienākuma gūšanas vieta (t.i., jānorāda attiecīgais darba devējs, pie kura bērns strādās), un bērna gūtajiem ienākumiem darba devējs būs tiesīgs piemērot minimālo neapliekamo minimumu 60 EUR apmērā mēnesī.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID EDS (algas nodokļa grāmatiņas sadaļā "Apgādājamie" nospiežot izvēli "Pievienot apgādībā esošu personu"), atgādina VID.

Nodokļu samaksas nosacījumi

Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:

  • vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
  • darba devējs ir MUN maksātājs;
  • darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā, skolēnam sākot strādāt, darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 23% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 34,09% apmērā. 10,50% darba ņēmēja VSAOI daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59% VSAOI daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem. VSAOI neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem.

Skolēnam, kas ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot ar IIN neapliekamo minimumu 60 EUR apmērā, ja darba devējam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 400 EUR un ir piemērots neapliekamais minimums 60 EUR apmērā, skolēns pēc nodokļu samaksas saņems 289,46 EUR.

Jānorāda, ka skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu IIN pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā minimālā neapliekamā minimuma starpības.

Darba devējs  MUN maksātājs

Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) vasarā strādā pie MUN maksātāja, no skolēna ienākuma darba devējs – MUN maksātājs – neietur VSAOI un IIN, bet tie veido daļu no MUN, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 400 EUR, summa, ko saņems skolēns, būs 400 EUR.

Laika periodā, kamēr skolēns ir MUN maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā, kā arī vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 EUR apmērā. Tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Darba devējs – lauksaimnieks

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa (SLIN) likme 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā.

Piemērs

Ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 EUR un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 EUR, ienākums, ko saņems skolēns pēc SLIN samaksas, būs 340 EUR.

Vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu 175 EUR apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un vasaras brīvlaikā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.