01.06.2015. spēkā stājās Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" (MK noteikumi Nr.220). Saskaņā ar šiem noteikumiem nodokļu maksātājiem ir būtiski vienkāršoti alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanas, saņemšanas un informācijas sniegšanas par akcīzes nodokļa marku apriti nosacījumi, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

MK noteikumos Nr.220 noteikts, ka akcīzes nodokļa markas ir piesaistītas ar akcīzes nodokli apliekamajai alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu grupai, nevis nosaukumam, kā tas bija līdz šim.  

Tas nozīmē, ka turpmāk akcīzes nodokļa maksātājiem vairs nebūs jāveic detalizēta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nosaukumu (izņemot cigaretēm) uzskaite, pasūtot akcīzes nodokļa markas, veicot marķēšanu un sniedzot informāciju par akcīzes nodokļa marku apriti.

Tāpat daļai nodokļu maksātāju (tiem, kuri akcīzes nodokļa markas saņem, pirms tam samaksājot akcīzes nodokli) turpmāk, sākot ar taksācijas periodu – 2015.gada jūniju - nebūs jāsniedz akcīzes nodokļa marku aprites pārskati.