Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 07.09.2016. izdoto metodisko materiālu "Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējiem, kuri nodokļus maksā vispārējā režīmā", kurā sniegta informācija par darba ņēmēja un darba devēja, izņemot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, minimālo pārskata mēneša obligāto iemaksu objekta noteikšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu no 01.01.2017.