Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu darījumiem ar vairāku mērķu un citiem vaučeriem.

Vairāku mērķu vaučera pārdošana nav PVN objekts, tas ir, vairāku mērķu vaučeriem PVN nepiemēro, kad tie maina īpašniekus. PVN tiem tiek piemērots tikai tad, kad notiek  faktiskā preču nodošana vai faktiskā pakalpojumu sniegšana apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru, ko preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pieņem kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību.

Ar PVN apliekamā vērtība

Ar PVN apliekamā vērtība ir:

  • atlīdzība par vairāku mērķu vaučeru, atskaitot PVN summu, vai
  • naudas vērtība, kas norādīta vairāku mērķu vaučerā vai ar to saistītajos dokumentos, atskaitot PVN summu.

Norādīšana PVN deklarācijā

PVN, kas aprēķināms par darījumu, kurā izmanto vairāku mērķu vaučeru, norāda tā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kurā šis vaučers ir pieņemts kā atlīdzība vai daļēja atlīdzība apmaiņā pret preču nodošanu vai pakalpojumu sniegšanu.

Piemērs

SIA “A” augustā pārdod vairāku mērķu vaučeru par nominālvērtību 100 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts) galapatērētājam, kuru tas septembrī atprečo SIA “B” veikalā, iegādājoties preces, kurām piemēro PVN standartlikmi 21% apmērā (PVN rēķins tiek izrakstīts). SIA “A”  vairāku mērķu vaučera pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda. SIA “B” faktiski veikto preču piegādi apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru norāda septembra mēneša PVN deklarācijā, norādot darījuma vērtību 82,64 EUR apmērā un no tās aprēķināto PVN 17,36 EUR.  

Piemērs

SIA “A” augustā par 80 EUR pārdod vairāku mērķu vaučeru SIA “B” par nominālvērtību 100 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “B” pārdod šo vairāku mērķu vaučeru tālāk par 90 EUR SIA “C” (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “C” pārdod šo vairāku mērķu vaučeru par 100 EUR galapatērētājam (PVN rēķins netiek izrakstīts), bet galapatērētājs to atprečo SIA “D” veikalā, iegādājoties preces, kurām piemēro PVN standartlikmi 21% apmērā (PVN rēķins tiek izrakstīts) septembrī. SIA “A”, SIA “B” un SIA “C” vairāku mērķu vaučera pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda un tām nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar šī vairāku mērķu vaučeru piegādi. SIA “D” faktiski veikto preču piegādi apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru norāda septembra PVN deklarācijā, norādot darījuma vērtību 82,64 EUR un no tās aprēķināto PVN 17,36 EUR.

Piemērs

SIA “A” (lielveikals, kas tirgo gan pārtiku (ar PVN 21% likmi un PVN 5 % likmi), gan medicīnas preces (ar PVN 12% likmi), gan citas preces (ar PVN 21% likmi) augustā pārdod SIA “B” dāvanu karti izmantošanai savā veikalā ar nominālvērtību 100 EUR, piešķirot atlaidi 10% apmērā šim darījumam (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “B” samaksā 90 EUR un tālāk pārdod šo dāvanu karti galapatērētājam par 100 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts), kas to septembrī atprečo SIA “A” lielveikalā (PVN rēķins tiek izrakstīts). SIA “A” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda, savukārt septembra PVN deklarācijā norāda atprečoto preču vērtību un tām atbilstošās PVN likmes. SIA “B” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda, kā arī tai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar šī vairāku mērķu vaučeru (dāvanu kartes) piegādi. 

Piemērs

SIA “A”, lai veicinātu tirdzniecību, pārdod klientiem dāvanu kartes savos 16 mazumtirdzniecības veikalos. Dāvanu kartēm ir noteikta vērtība, kuru klienti var atprečot jebkurā SIA “A” mazumtirdzniecības veikalā dažādās adresēs. Veikalos pieejamai precei piemēro gan PVN 21% likmi, gan PVN 12% likmi. Dāvanu kartēs nav atsevišķi norādītas darījumu summas ar attiecīgajām PVN likmēm. SIA “A” pārdotās dāvanu kartes ir klasificējamas kā vairāku mērķu vaučeri, kuru pārdošana nav jāuzrāda PVN deklarācijā, kamēr nenotiek vaučera atprečošana – faktiskā preču piegāde ar atbilstošu PVN likmi jebkurā SIA “A” struktūrvienībā Latvijas teritorijā.

PVN piemērošana vairāku mērķu vaučeru izplatīšanas pakalpojumiem

Ja PVN maksātājs (nav PVN maksātājs, kurš veic ar PVN apliekamu darījumu – faktisko preču nodošanu vai faktisko pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru), pārdodot vairāku mērķu vaučeru, sniedz izplatīšanas pakalpojumu, tad minētajam pakalpojumam PVN ir piemērojams Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

Piemērs

SIA “A” augustā pārdod par 80 EUR vairāku mērķu vaučeru SIA “B” par nominālvērtību 100 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts) un SIA “B” augustā tālāk pārdod šo vairāku mērķu vaučeru par 100 EUR galapatērētājam (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “B” izraksta PVN rēķinu par vaučera izplatīšanas pakalpojumu par 20 EUR, ieskaitot PVN. Galapatērētājs septembrī šo vaučeru atprečos SIA “C” veikalā, iegādājoties preces, kurām piemēro PVN standartlikmi 21% apmērā (PVN rēķins tiek izrakstīts).

SIA “A” vairāku mērķu vaučera pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda. SIA “A” nav tiesību atskaitīt kā priekšnodokli no SIA “B” saņemtajā PVN rēķinā norādīto PVN 3,47 EUR (PVN, kas atskaitīts no 20 EUR), jo vairāku mērķu vaučera piegāde nav PVN objekts.

SIA “B” vairāku mērķu vaučera pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda. SIA “B” augusta PVN deklarācijā norāda sava sniegtā izplatīšanas pakalpojuma vērtību 16,53 EUR un aprēķināto PVN 3,47 EUR. SIA “B” ir tiesības atskaitīt priekšnodoli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar šī vairāku mērķu vaučera izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu. 

SIA “C” faktiski veikto preču piegādi apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru norāda septembra PVN deklarācijā, norādot darījuma vērtību 82,64 EUR un no tās aprēķināto PVN 17,36 EUR.

Piemērs

SIA “A” (lielveikals, kas tirgo gan pārtiku (ar PVN 21% likmi un PVN 5 % likmi), gan medicīnas preces (ar PVN 12% likmi), gan citas preces (ar PVN 21% likmi) augustā pārdod SIA "B" dāvanu karti izmantošanai savā veikalā ar nominālvērtību 100 EUR, piešķirot atlaidi 10% apmērā šim darījumam (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “B” samaksā 90 EUR un tālāk pārdod šo dāvanu karti galapatērētājam par 100 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts), kas to septembrī atprečo SIA “A” lielveikalā (PVN rēķins tiek izrakstīts), kā arī izraksta SIA “A” PVN rēķinu par sniegto izplatīšanas pakalpojumu par 10 EUR, ieskaitot PVN.

SIA “A” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda, savukārt septembra PVN deklarācijā norāda atprečoto preču vērtību un tām atbilstošās PVN likmes. SIA “A” nav tiesību atskaitīt kā priekšnodokli no SIA “B” saņemtajā PVN rēķinā norādīto PVN 1,74 EUR.

SIA “B” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda. SIA “B” ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar šī vairāku mērķu vaučeru (dāvanu kartes) izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu. 

Ja galapatērētājs neizmanto vairāku mērķu vaučeru tā derīguma termiņa laikā, neizlietotā vērtība nav uzskatāma par samaksu par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu un PVN likuma normas tai nav piemērojamas.

PVN piemērošana darījumiem ar vaučeriem citos gadījumos

PVN rēķina izrakstīšana komisijas maksai (izplatīšanas pakalpojumam) par vaučera piegādi

Komisijas maksa, ja tāda tiek iekasēta par vaučera piegādi, pēc ekonomiskās būtības ir atsevišķs pakalpojums, par ko izrakstāms atsevišķs PVN rēķins. Viena mērķa vaučera pārdošanas gadījumā atsevišķu rēķinu par komisijas maksas iekasēšanu var neizrakstīt, bet iekļaut to izrakstītajā PVN rēķinā par viena mērķa vaučera piegādi, norādot šo pakalpojumu atsevišķi.

Piemērs

SIA “A” augustā iegādājas vairāku mērķu vaučeru (dāvanu karti), par 50 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “A” septembrī tālāk pārdod šo vairāku mērķa vaučeru (dāvanu karti) galapatērētājam, piemērojot komisijas maksu 4,13 EUR un no tās aprēķināto PVN 0,87 EUR apmērā, kopā 5 EUR. SIA “A” par veikto vairāku mērķa vaučera piegādi PVN rēķinu neizraksta, savukārt par komisijas maksas iekasēšanu izraksta PVN rēķinu. SIA “A” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda. SIA “A” septembra PVN deklarācijā norāda sava sniegtā pakalpojuma vērtību 4,13 EUR un no tā aprēķināto PVN 0,87 EUR.

Piemērs

SIA “A” augustā iegādājas viena mērķa vaučeru (dāvanu karti), par 50 EUR un saņem no piegādātāja PVN rēķinu, kurā norādīta darījuma vērtība 41,32 EUR un no tās aprēķinātais PVN 8,68 EUR. SIA “A” septembrī tālāk pārdod šo viena mērķa vaučeru (dāvanu karti) Igaunijas PVN maksātājam, piemērojot komisijas maksu 5 EUR. SIA “A” izraksta vienu PVN rēķinu, tajā atsevišķi norādot viena mērķa vaučera piegādi (dāvanu kartes) un sava pakalpojuma vērtību (komisijas maksu).

SIA “A” par iegādāto viena mērķa vaučeru (dāvanu karti) no piegādātāja saņemtajā PVN rēķinā norādīto PVN 8,68 EUR atskaita kā priekšnodokli augusta PVN deklarācijā. SIA “A” septembra PVN deklarācijā norāda veikto viena mērķa vaučera (dāvanu kartes) darījuma vērtību 41,32 EUR un no tās aprēķināto PVN 8,68 EUR. Savukārt SIA “A” komisijas maksas iekasēšanai piemērojama PVN likuma 19.panta 1.daļa, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniegšanas vieta ir Igaunija. Tādējādi SIA “A” pakalpojumam (komisijas maksai) Latvijas PVN nav piemērojams un darījuma vērtība 5 EUR deklarējama PVN deklarācijas 40. un 48.2 rindā un darījums atšifrējams PVN 2 pārskatā.

Atšķirība PVN piemērošanā starp vaučeriem un maksājumu instrumentiem

Vaučeri tiek nošķirti no maksājuma instrumentiem, kuru vienīgais mērķis ir maksājumu veikšana.

Neviens instruments, kura vienīgais mērķis ir maksājuma veikšana, neietilpst vaučera definīcijā PVN nolūkā, un tiem tiek piemēroti citi PVN piemērošanas noteikumi.

Piemērs

SIA “A” iegādājas Premium Plus priekšapmaksas karti (Premium Plus priekšapmaksas karte ir maksājuma instruments, kurā tiek uzlādēta emitētā elektroniskā nauda maksājumu veikšanai) 100 EUR vērtībā un tālāk pārdod Igaunijas PVN maksātājam, piemērojot savam pakalpojumam komisiju 5 EUR apmērā. Darījuma kopējā vērtība ir 105 EUR.

SIA “A” par Premium Plus priekšapmaksas kartes pārdošanas darījumu – ar PVN neapliekamu darījumu PVN rēķinu neizraksta (izraksta attaisnojuma dokumentu atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”) un PVN deklarācijā norāda neapliekamā darījuma vērtību 105 EUR. SIA “A” nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar Premium Plus priekšapmaksas kartes pārdošanu.