Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem ar vairāku mērķu un citiem vaučeriem.