Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”. Šī kārtība piemērojama no 2021. gada 1. jūlija. Šajā daļā tiek skaidrots, kas ir pašnodarbinātais, kā veikt reģistrāciju un kāda sociālo iemaksu likme piemērojama.