16.02.2018. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi", kas veikti, jo 01.01.2018. stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), kurā paredzēts atšķirīgs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas modelis, salīdzinot ar līdz šim likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteikto, informē Valsts ieņēmumu dienests.