Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis metodisko materiālu par patentmaksu, kurā ar dažādiem praktiskiem piemēriem skaidrota patentmaksas maksāšanas kārtība un citi būtiski jautājumi.