Turpinām publikāciju Aktualitātes dokumentu un arhīvu pārvaldībā (iFinanses.lv, 07.05.2013.). 2012.gada nogalē spēkā stājās jauni MK noteikumi Nr.748 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi (turpmāk – MK noteikmi Nr.748 vai Noteikumi), kuru mērķis ir noteikt visus līdzšinējā tiesiskā regulējumā nereglamentētos institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības procesus, noteikt kritērijus dokumentu glabāšanas termiņa noteikšanai un dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtību, kā arī tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos. Šajā publikācijā lasiet par jaunajām prasībām institūciju arhīva pārvaldībā, uzsverot būtiskākās atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu.