Pārņemot uzņēmuma grāmatvedības kārtošanu (uz ārpakalpojumu līguma pamata), ir konstatētas ļoti daudz neprecizitātes iepriekšējā grāmatveža darbā. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir nodoti vai nu neprecīzi dati, vai arī pa "nullēm". Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atskaites ir neprecīzas - informācija nav patiesa, neatbilst attaisnojuma dokumentiem. VID 2015.gada pavasarī apturēja uzņēmuma saimniecisko darbību un anulēja arī PVN maksātāja statusu, tāpēc arī tika lemts par grāmatveža maiņu.
Šobrīd saimnieciskā darbība un PVN maksātāja statuss ir atjaunots, bet ir daudz neskaidrību, cik senas atskaites var labot. Kā ir ar gada pārskatu labošanu, PVN, uzņēmumu ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)? Domāju, ka drīkst precizēt par iepriekšējiem 3 gadiem. Bet ko darīt ar 2010., 2011., 2012.gadu (uzņēmums reģistrēts jau no 2010.gada jūlija)?