Lai gan Latvijas normatīvajos aktos jau kādu laiku ir noteikts, ka grāmatvedības attaisnojuma dokumentus drīkst saglabāt elektroniskā formā, bet oriģinālus iznīcināt, uzņēmumos šī prakse joprojām tiek izmantota piesardzīgi, kam par iemeslu var būt nepietiekama informācija par jautājumu.