Elektroniskie rēķini kļūst aizvien izplatītāki, turklāt no šī gada izmaiņas notikušas arī automātiskajā rēķinu apmaksā. Kādas ir normatīvo aktu prasības, lai elektroniskajam dokumentam būtu juridisks spēks un to varētu iesniegt, piemēram, tiesā kā pierādījumu?