Dokumentu izmantošanā arvien nozīmīgāku vietu līdzās tradicionālajam dokumentu nesējam – papīram, ieņem elektroniskie dokumenti. Būtiskas izmaiņas skārušas grāmatvedības dokumentus - gan dokumentu uzskaitē, gan to saglabāšanā un izmantošanā. Palielinoties elektronisko dokumentu īpatsvaram, rodas daudz jautājumu, kā saglabāt elektroniskos un papīra dokumentus. Neatkarīgi no tā, vai tā ir valsts, pašvaldību institūcija vai privāts uzņēmums, biedrība u.c., jautājumi ir vieni un tie paši.