Grāmatvedības reģistros ierakstus var veikt, tos pamatojot ar attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokumentiem var būt ārēja un iekšēja izcelsme. Grāmatvedības izziņa ir dokuments, ko rada sabiedrība un ar kuru tiek īstenota sabiedrības vadība. Dokumenta juridiskais spēks ir tā īpašība, kas nodrošina iespēju to izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un likumīgo interešu aizstāvībai.