Uzņēmums ir Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un sniedz kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumus ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un Skandināvijas klientiem. Uzņēmuma saimnieciskā darbība norit galvenokārt Latvijas teritorijā un darbiniekiem ir iespēja atgriezties saimnieciskās darbības bāzes teritorijā darba laikā. Bet ir reizes, kad plānoto darbu nav iespējams izdarīt vienas darba dienas laikā. Tāpēc uzņēmums nodrošina darbiniekiem naktsmītnes un izdevumus sedz no saviem līdzekļiem. Pēcāk, saņemot grāmatvedībā attaisnojuma dokumentus, šos izdevumus kompensē pasūtītājs jeb klients.

Sakiet, lūdzu, vai uzņēmums drīkst, izrakstot rēķinu klientam par viesnīcas izdevumu kompensāciju, piemērot PVN likmi 12% apmērā, pamatojoties uz Pievienotās vērtība nodokļa likuma (PVN likums) 39. panta 3. daļas 1. punktu un 42. panta 10. daļu?