Zemnieku saimniecība (ZS), kura grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā un ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, iegādājas vieglo automašīnu (ar 5 sēdvietām, nav reprezentatīva). Automašīnu plānots izmantot gan saimnieciskajām vajadzībām, gan arī ZS īpašnieka personīgajām vajadzībām. Automašīnas īpašnieks un turētājs ir ZS.

Iegādājoties šādu automašīnu, PVN priekšnodoklis tika atskaitīts tikai 50% apmērā no PVN par iegādāto automašīnu.

Automašīnai piešķirts atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14. panta 1. daļas 6. punkta a) apakšpunktam – ZS īpašumā ir lauksaimniecības zeme, tā ir apstiprināta vienoto platību maksājumu saņemšanai Lauku atbalsta dienestā un ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā gada ienākumu deklarācijā pārsniedz 5000 eiro.

Izdevumi par degvielas iegādi un automašīnas tehnisko apkopi uz saimnieciskās darbības izdevumiem tiek attiecināti 50% apmērā (tas ir, ja čeks izsniegts par 100,00 eiro + 21,00 eiro (PVN 21%) = 121,00 eiro, tad saimnieciskās darbības izdevumos iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina vajadzībām tiek norādīti 60,50 eiro), jo netiek aizpildītas maršruta lapas, netiek arī uzskaitīti kopējie nobrauktie kilometri un degvielas patēriņš pa mēnešiem, līdz ar to PVN priekšnodoklis no šiem izdevumiem netiek norādīts pilnā apjomā.

Vai pareizi?