Pakalpojuma saņēmējs izsniedz pakalpojuma sniedzējam degvielu. Pakalpojuma sniedzējs savukārt, izrakstot rēķinu par pakalpojumu, samazina summu par izsniegto degvielu. Vai šāda prakse ir pieļaujama un kādi dokumenti nepieciešami darījumu dokumentēšanai? Degvielas izsniedzējs ir būvniecības uzņēmumus (nav akcīzes preču licences), degvielu pērk no licencēta degvielas tirgotāja savai saimnieciskajai darbībai un izsniedz tikai tādu daudzumu, kas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai. Raugoties uz šo darījumu no akcīzes preču aprites kārtības puses, vai degvielas izsniegšanai pakalpojuma sniedzējam, lai samazinātu pakalpojuma cenu, ir nepieciešama licence?