Ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.916), un tie galvenokārt attiecināmi uz dokumentu atvasinājumiem. Kādas ir prasības dokumentu oriģinālu noformēšanai? Kas ir dokumenta oriģināls? Kas ir dokumenta atvasinājums? Kā jānoformē, piemēram, uzņēmuma gada pārskata un revidenta ziņojuma uz vairākām lappusēm oriģināls (sašūšana, parakstīšana)? Vai gan uzņēmuma revidentam iesniegtais gada pārskata eksemplārs, gan revidenta izsniegtais ziņojums ir oriģināls? Vai tomēr šie izsniegtie dokumenti ir atvasinājumi? Kādas ir atšķirības to noformēšanā?