SIA, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, pieder vieglā automašīna (ne reprezentatīvā). SIA maksā par to uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). Atbilstoši likumam maršruta lapās maršruts netiek detalizēti atšifrēts. Ar automašīnu pārvietojas uzņēmuma vadītājs, kurš degvielas čekus nesaglabā un nenodod grāmatvedībā. Rezultātā nav izdevumu par degvielas iegādi, bet pēc odometra rādījumiem redzams, ka automašīna tiek izmantota. Vai šādā situācijā iespējams norakstīt vidējo degvielas patēriņu, pamatojoties tikai uz odometra rādījumiem?