Darba devējs darbinieka nāves gadījumā izmaksājis bēru pabalstu tā radiniekam (sievai) – 1000 eiro. Kā darba devējam aplikt ar nodokli bēru pabalsta daļu, kas pārsniedz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo summu (250 eiro)? Kā šī pabalsta izmaksa jāuzrāda “Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām”?