Fiziskā persona guvusi ienākumu no uzņēmuma līguma (kods 1008). Kā aizpildīt paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām, ja ienākumi par 2020. gada decembri izmaksāti 2021. gada janvārī? Vai aizpildīšanas kārtība ir mainījusies? Ja ir, tad, kā to aizpildīt?