Tūrisma uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – organizē ceļojumus uz dažādām valstīm, sniedz arī transporta pakalpojumus (gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm). Daži klienti ir juridiskas personas, bet vairākums – fiziskas. Fiziskās personas maksā par pakalpojumiem avansu veidā – gan skaidrā naudā (kases aparātā), gan bezskaidrā naudā (bankā). Kā atbilstoši likumdošanai sagatavot attaisnojuma dokumentus par ieņēmumiem?

Vai par fizisko personu iemaksām kases aparātā pietiktu ar uzņēmuma izveidotu iekšējo dokumentu kopsavilkumu, kur būtu norādīts datums, naudas maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, darījuma apraksts, summa bez PVN, PVN un kopsumma?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 127. panta 3. daļā rakstīts:

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļa maksātāji, vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem atbilstoši šā likuma 125. panta pirmajai daļai vai 126. panta pirmajai daļai izraksta pēc šo personu pieprasījuma.

Tad fiziskām personām varētu rēķinus nerakstīt?