Uzņēmums veic transporta pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Saņemot kravas pavadzīmi (CMR), uz kuras ir gan nosūtītāja, gan saņēmēja paraksts, kas apliecina veikto pakalpojumu, tiek izrakstīts rēķins par transporta pakalpojumiem un kā apliecinājums pievienots minētais CMR. Vai, izrakstot rēķinu par transporta pakalpojumiem, uz tā var nebūt paraksts, bet gan atzīme “rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”?