Sabiedrība iegādājas degvielas talonus degvielas uzpildes stacijā (DUS), kur par talonu iegādi tiek izrakstīts rēķins. Degvielas taloni atrodas pie grāmatveža. Automašīnu un traktora vadītāji parakstās par talonu saņemšanu degvielas talonu izdošanas pavadzīmē un ar taloniem dodas uz DUS iegādāties degvielu. Par degvielas izlietojumu katrs vadītājs raksta ceļazīmi, kurā tiek atainota gan degvielas kustība, gan degvielas norma, kā arī brauciena maršruts un mērķis. Vai auto un traktora vadītājiem ir nepieciešams nodot grāmatvedībā arī čeku, kuru izsniedz DUS, iegādājoties degvielu pret taloniem?