Uzņēmums iegādājas kokmateriālus – apaļkokus, no kuriem tiek ražoti virpoti koka mieti. No MK noteikumiem Nr.744 Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti(MK noteikumi Nr.744) saprotu, ka uzskaite jāveic pagaidu uzglabāšanas vietā, kurā jāuzrāda iegūto apaļkoku apjoms un tas, cik kokmateriālu no pagaidu uzglabāšanas vietas ir izvests, piemēram, uz pastāvīgās uzglabāšanas vietu. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, pastāvīgās uzglabāšanas vietā tiek aizpildīts žurnāls, kurā parādās informācija, cik daudz kokmateriālu ir ievests. Ņemot vērā minēto noteikumu 12.punktu, kurā teikts, ka reģistru slēdz līdz nākamā kalendārā mēneša 15.datumam, spriežu, ka katra mēneša beigās jāveic kokmateriālu inventarizācija (uzmērīšana), lai konstatētu, cik kokmateriālu ir izlietots. Vai tā ir pareizi? No Valsts ieņēmumu dienesta metodiskā materiāla par preču piegādes dokumentu lietošanas kārtību saprotu, ka man nav jāveic no kokmateriāliem saražotās produkcijas (šoreiz – virpoti mieti) uzskaite kādā atsevišķā reģistrā. Vai esmu pareizi sapratusi?