SIA ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja. Noslēdz uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kas nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja, par semināra vadīšanu. Kā nodot Ziņas par darba ņēmējiem – skaidrs. Bet kādi iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ziņojumi un pielikumi jāaizpilda, īsti nav skaidrs. Vai IIN jāietur, izmaksājot samaksu par pakalpojumu (līgumā norādīta summa neto, nevis bruto)? Un kāds kods jāliek Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām?