Vai komandējuma atskaites noformēšana darbiniekam ir obligāta vai nav? Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969) to nevar atrast…