Kā Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā un tās pielikumos uzrādīt avansā samaksātās naudas atmaksu šādās divās situācijās?

1. Iepriekšējā periodā tika samaksāta priekšapmaksa kreditoram par pakalpojumu. Priekšapmaksas rēķins tika norādīts PVN deklarācijā, proti, ir atskaitīts priekšnodoklis. Pakalpojums netika pilnīgi saņemts, tāpēc kreditors atlikušo summu atmaksāja. Naudu atmaksāja, ieskaitot to norēķinu kontā, bez kredītrēķina, jo pakalpojums netika sniegts.

2. Iepriekšējā periodā tika saņemta priekšapmaksa no debitora par precēm. Priekšapmaksas rēķins tika norādīts PVN deklarācijā, proti, bija uzrādīts aprēķinātais PVN. Prece netika pilnīgi izņemta, uz debitora iesnieguma pamata summas starpība tika atskaitīta atpakaļ debitoram. Kredītrēķins netika izrakstīts, jo prece netika izsniegta.