2022. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Grāmatvedības likums. Tas izstrādāts, lai pilnveidotu grāmatvedības regulējumu un nodrošinātu tā atbilstību pašreizējai juridiskajai tehnikai un elektroniskajām iespējām. Izmaiņas ir piedzīvojuši arī attaisnojuma dokumenti.