Lai zinātu, cik ilgi jāglabā darba laika uzskaites tabulas, vispirms jāsaprot, kā šo dokumentu klasificēt un kādam mērķim tas turpmāk varētu kalpot. Tāpēc pētām gan darba, gan grāmatvedības, gan arhīvu normatīvo aktu prasības.