Ja tiek veikta pamatlīdzekļu izslēgšana no uzņēmuma grāmatvedības uzskaites, vai pamatlīdzekļu kartītes un ar pamatlīdzekļu izveidi saistītie dokumenti vēl ir jāuzglabā?