Uzņēmumam par vairākiem gadiem sakrājušies kreditoru parādi. Daži no kreditoriem jau izbeiguši savu darbību. Kādi dokumenti jāsagatavo, lai varētu veikt kreditoru parādu norakstīšanu?

Uzņēmuma vadība kreditoru parādus izvērtē vienu reizi gadā, atbilstoši katra konkrētā kreditora saistību rašanās datumam un darījuma ekonomiskai būtībai. Salīdzinot kreditoru parādu apmēru pārskata gada slēgumā, rezultātus norāda inventarizācijas sarakstos. Sagatavotā informācija par kreditoru atlikumiem un laiku, kad parāds ir radies, jāiesniedz uzņēmuma valdei. Tāpēc ieteicams ar darījuma partneriem saskaņot ne tikai norēķinu atlikumu summas, bet arī kopējo apgrozījumu par darījumiem gada laikā.