Grāmatvedības likumā, kas stājās spēkā šāgada 1. janvārī, ir paredzēta kvalificēta elektroniskā zīmoga jeb e-zīmoga izmantošana ārējos attaisnojuma dokumentos tajos gadījumos, ja šos dokumentus ir nepieciešams apliecināt. Kas ir šis e-zīmogs?