Latvijā ar 2025.gadu ir plānots ieviest obligātu e-rēķinu izmantošanu starp komersantiem un komersantiem un valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi panākot ērtu un vienveidīgu dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu, ātrāku un drošāku informācijas apriti starp komersantiem, kā arī vienlaicīgu datu nodošanu nodokļu administrācijai, kurai turpmāk nebūs nepieciešams informāciju pieprasīt no nodokļu maksātājiem.