Vai jānoformē muitas deklarācija, ja pa pastu uz trešajām valstīm (piemēram, Norvēģiju) sūta preces vērtībā līdz 1000 eiro? Vai tad, ja šādam sūtījumam līdz 1000 eiro muitas deklarācija nav noformēta, ir pietiekami ar dokumentu, kas apliecina preču nosūtīšanu ar pasta starpniecību, lai darījumam piemērotu eksportam noteikto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi?