Uzņēmumos sācies inventarizācijas laiks, tomēr Covid-19 dēļ var būt situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ inventarizāciju veic komisija nepilnā sastāvā, tāpēc inventarizācijas aktus (piemēram, norakstīšanas akti) nevar parakstīt visi komisijas locekļi. Kā rīkoties? Vai grāmatvedība ir tiesīga pieņemt šādi noformētus aktus?