Inventarizācijas rezultātā ir konstatētas kultūras vērtības un mākslas darbi, kuri tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanai, bet nav iekļauti komercsabiedrības pamatlīdzekļu uzskaitē. Kā pareizi noformēt dokumentus, lai pieņemtu uzskaitē pamatlīdzekļus? Vai drīkst pieņemt uzskaitē kultūras vērtības un mākslas darbus ar sākotnējo vērtību 0 eiro, vai arī tie ir obligāti jānovērtē? Vai tie ir obligāti jāapdrošina?