Jaunais Grāmatvedības likums paredz, ka uzņēmums ir tiesīgs iekšējā attaisnojuma dokumentā, ja tas sagatavots elektroniskā formā, parakstu aizstāt ar elektronisku apliecinājumu. Kā šo kārtību piemērot kases dokumentu noformēšanā? Kas ir elektronisks apliecinājums? Kā nodrošināt dokumentu saglabāšanu elektroniskā formā? Izskatām lasītāja situāciju!