Mūsu uzņēmums ir būvniecības apakšuzņēmējs. Gadās, ka ģenerāluzņēmējs (pasūtītājs) mūsu vietā iegādājas materiālus vai arī darbam objektā piesaista papildspēkus – citus apakšuzņēmējus. Par iegādātajiem materiāliem ģenerāluzņēmējs mums izraksta rēķinu, tajā norādot materiālus pēc to nosaukumiem, tiek pievienots arī materiālu iegādes dokuments, ko apmaksājis ģenerāluzņēmējs. Rēķinā tiek norādīts, ka šī ir kompensācija, kurai netiek piemērotas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) normas. Tāpat ģenerāluzņēmējs izraksta rēķinu "kompensācija par izpildītiem darbiem", kuram arī netiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Vai šādi noformēti rēķini ir korekti, vai mums vēlāk neradīsies kādas nodokļu sekas?

Izdevumu kompensācija PVN likumā

Atbilstoši PVN likuma 5.panta 1.daļai ar PVN tiek aplikti uzņēmuma saimnieciskās darbības darījumi, kas veikti iekšzemē:

  • preču piegāde (tai skaitā preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču eksports) par atlīdzību;
  • pakalpojumu sniegšana par atlīdzību;
  • preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību.

PVN likuma 52.pantā ir uzskaitīti darījumi, kurus neapliek ar PVN. Ne 5.pantā, ne 52.pantā nav atrodama izdevumu kompensāciju maksa, kas nav atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.