Kādā laika periodā ir jānomaina rekvizīti rēķinos, ja mainās juridiskā adrese? Kādas sekas var iestāties, ja uzņēmums neizsniedz korektu rēķinu?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai juridiskā adrese ir obligāts rekvizīts rēķinā.
  • Kāda adrese tiek uzskatīta par uzņēmuma juridisko adresi.
  • Cik dienu laikā uzņēmumam jāiesnidz ziņas par juridiskās adreses maiņu Uzņēmumu reģistram.