Noslēgts līgums ar zemnieku saimniecību par atpūtas kompleksa īri uz pasākuma periodu par 5000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Noslēgtā līguma punktā tiek minēts, ka apmaksa notiek uz šī punkta pamata bez nodokļa rēķina izrakstīšanas. Vai tas nav pretrunā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam, un apmaksu var veikt bez nodokļa rēķina izrakstīšanas?