Vai, atsaucoties uz distances līgumu, kurš noslēgts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, drīkst izsniegt rēķinu (gan fiziskām, gan juridiskām personām) bez paraksta atbilstoši Grāmatvedības likuma (GL) 11.panta 7.daļas 1.punktam?