Tiek saņemti informācijas tehnoloģiju (IT) ārpakalpojumi. Vai pakalpojuma pasūtītājam vienmēr ir jāsagatavo pieņemšanas-nodošanas akts (PNA) izpildītājam par paveikto darbu? Kādi normatīvie akti šo regulē?