Turpinām š.g. 10. augustā aizsākto publikāciju par grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Šoreiz lasiet par būtiskākajiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr. 585) uzskaitītajiem grāmatvedības organizācijas dokumentācijā iekļaujamiem dokumentiem un par kļūdām, no kurām vajadzētu izvairīties.