Pirmais jautājums – ja alga par 2020. gada novembri ir izmaksāta 5. decembrī, un alga par decembri pārskaitīta 30. decembrī, kā ir jāiesniedz darba devēja ziņojums par novembra un decembra iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)? Otrs jautājums – darba devēja ziņojuma 4. sadaļā nav iespējams norādīt darbiniekus, kuriem tiek norādīts IIN par decembra algu, jo, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili, pieprasa norādīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu statusu. Kāds statuss jāuzrāda?  Norādot statusu “darba ņēmējs”, sistēmā tiek parādīta kļūda “uzrādīts taksācijas periodā spēkā neesošs darba attiecību veids”.