SIA nomā no fiziskās personas biroja telpu. SIA maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% (fiziskā persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja). Nomas līgumā atrunāts, ka SIA maksā visus nodokļus un komunālos izdevumus par nomāto telpu. Rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem kā pakalpojumu saņēmēja norādīta fiziskā persona (ar kuru noslēgts nomas līgums). Vai šīs var uzskatīt par SIA saimnieciskās darbības izmaksām? Un vai SIA var atskaitīt pievienotās vērtības nodokli kā priekšnodokli?