Kooperatīvajai sabiedrībai (KS) pieder ēkas (garāžas un zeme), kas ir reģistrētas zemesgrāmatā un uzskaitītas bilancē. KS biedru sapulce pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu domājamās daļās. Daži KS dalībnieki savas domājamās daļas zemesgrāmatā jau ir nostiprinājuši. Kā to norādīt grāmatvedības dokumentos? Kā grāmatvedībā uzrādīt garāžas pārdošanu KS dalībniekam, kurš vēl nav nostiprinājis savu daļu? Kādi dokumenti ir nepieciešami? Kādi nodokļi rodas un kam tie jāmaksā?