Jebkuram uzņēmumam ir pienākums kārtot grāmatvedību. Visus darījumus grāmatvedības uzskaitē iegrāmato, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem. Dažkārt grāmatveži neievēro izmaiņas un turpina pieprasīt un sagatavot dokumentus papīra formātā. Tomēr situācija ir mainījusies, un mūsdienās likumdošanā paredzēta iespēja grāmatvedības attaisnojuma un preču piegādes dokumentus sagatavot arī elektroniski, tādējādi taupot uzņēmuma darbaspēka resursus, finanšu līdzekļus un nodrošinot efektīvāku un ātrāku informācijas apmaiņu starp sadarbības partneriem.